Hoe verloopt de coaching?

Ouders en verzorgers kunnen mij vrijblijvend bellen of mailen. Indien gewenst maken we een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek. Het kan ook zijn dat mijn coaching onvoldoende aansluit op de hulpvraag. In dat geval zal ik altijd zo goed mogelijk proberen te verwijzen naar andere hulpverleners.

Het intakegesprek is in principe alleen met de ouders of verzorgers. Tijdens dit gesprek stellen we de hulpvraag vast en maken we afspraken over de coaching. Waar gaan we aan werken? Hoeveel sessies plannen we in?

Een sessie vindt één keer per week plaats en duurt maximaal een uur, afhankelijk van de leeftijd en de hulpvraag van het kind. De sessie is in principe zonder ouders of verzorgers. Wel stimuleer ik ouders om zoveel mogelijk betrokken te zijn bij het coachingsproces. Buiten de sessies om ben ik bereikbaar per telefoon en e-mail.

Na de laatste bijeenkomst nodig ik de ouders of verzorgers uit om te kijken hoe het is gegaan. Is er verbetering, is er misschien meer nodig? We ronden de coaching goed af. En: je kan altijd nog eens terugkomen als je daar behoefte aan hebt.

Hoe ziet een sessie eruit?

Er wordt op maat gebruik gemaakt van verschillende methodieken:

  • spelenderwijs, met knuffels, poppen, speelgoed
  • creatief (tekenen, knutselen)
  • meditatie
  • lichaamsoefeningen
  • aan de slag met een (spiritueel) verhaal, bijvoorbeeld uit de Bijbel
  • rollenspellen

Ook ga ik graag met kinderen naar buiten om de helende kracht van de natuur te ervaren.

Tarief

Een intakegesprek kost € 15,- inclusief btw.

Een sessie kost € 60,- inclusief btw.